Maidir Linne

Suíomhanna Ard-Mhúsaem na hÉireann

Is é ár gcuspóir:

  • Oidhreacht iniompartha ábharach na hÉireann agus stair a dúlra a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar taispeáint
  • Na bailiúcháin a léirmhíniú agus a chur chun cinn agus rochtain a bheith ag lucht féachana orthu in Éirinn agus thar lear
  • A bheith inár nguth údarásach ar ghnéithe ábhartha d'oidhreacht, de chultúr agus de stair dhúlra na hÉireann
  • An príomhról a choinneáil ó thaobh oideachais, taighde agus scoláireachta a bhaineann leis na bailiúcháin agus a gcomhthéacsanna
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo