Inveirteabraigh

Is ainmhithe gan cnámh droma iad na hinveirteabraigh. Is iad seo na hainmhithe is coitianta i mbailiúcháin an Mhúsaeim. Déantar bainistiú ar leith ar ár mbailiúcháin feithidí agus is féidir leat eolas a fháil faoi fheithideolaíocht sna rannóga ar fheithidí Éireannacha agus ar chinn eile.

Tá catalóga agus seicliostaí Éireannacha ann do roinnt grúpaí inveirteabraigh. Déan teagmháil leis an gcoimeádaí chun sonraí a fháil.

Acmhainní ar líne

Catalóg HabitasLinks to external website de Mhoilisc Bhreatnacha agus Éireannacha inár mbailiúcháin

Leabhair

A beginner’s guide to Ireland’s seashore

Helena Challinor, Susan Murphy Wickens, Jane Clark agus Audrey Murphy, Stáisiún Mara Inis Earcáin, Co. Chorcaí.

Ireland’s marine life – a world of beauty

Matt Murphy, Susan Murphy agus Paul Kay, 1992, Stáisiún Mara Inis Earcáin, Co. Chorcaí.

Collins Field Guide to the Spiders of Britain and Northern Europe

Michael Roberts, 2001, Harper Collins, Londain


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo