Feithidí na hÉireann

Meastar go bhfuil thart ar 12,000 speiceas feithide in Éirinn, agus d’fhéadfadh sé go bhfuil i bhfad níos mó ná sin ann. Déantar taifeadadh ar speicis nua in Éirinn gach bliain, cuid acu a tháinig le déanaí, agus cuid eile nár tugadh faoi deara roimhe seo. Tá feithideolaí an Mhúsaeim, an Dr James O’Connor, tar éis treoir móréilimh a chur ar fáil maidir leis na gnáth-fheithidí a mbíonn formhór na bhfiosrúchán chuig an Músaem mar gheall orthu.

Acmhainní ar líne

The Amateur Entomologists’ SocietyLinks to external website

Invertebrate Ireland OnlineLinks to external website

Féileacáin agus Leamhain na hÉireannLinks to external website

Snáthaidí Móra na hÉireannLinks to external website

Beacha na hÉireannLinks to external website

Daoil na hÉireannLinks to external website

Bóíní Dé na hÉireannLinks to external website

Leabhair

Irish indoor insects, a popular guide

James O’Connor agus Patrick Ashe, 2000, TownHouse, Baile Átha Cliath

Collins Complete British Insects

Michael Chinery, 2005, Harper Collins, Londain

Insects of Britain and Western Europe

Michael Chinery, 2007, A & C Black, Londain

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo