Moneolaíocht

Tá 10,000 píosa sa bhailiúchán seo. Is boinn Éireannacha atá sa chuid is mó den bhailiúchán a dhátaíonn ó ré na Lochlannach go dtí an lá atá inniu ann. Ansin tá sé seo roinnte in dhá chuid; bailiúchán córasach croineolaíoch agus cnuasach ábhar ó thaiscí. Déantar taiscí (cibé an ábhar Éireannach nó eachtrach atá iontu) a bhailiú i gcónaí, ach amháin mura bhfuil ach píosaí fíor-choitianta iontu, sa chás sin d’fhéadfaí rogha a dhéanamh iad a thaifeadadh seachas iad a fháil.

Méadaítear an bailiúchán croineolaíoch Éireannach de réir ainmníochta, stíle agus cúige díreach mar a dhéantar leis an mbailiúchán airgid.

Tá roinnt mhaith bonn Rómhánach, Sasanach, Eorpach agus Áiseach ann chomh maith, a mbaintear úsáid astu uaireanta chun contrárthacht a léiriú nó chun comparáid a dhéanamh.

Tá raon leathan bonn Éireannach ann, 3,700 in iomlán, a chlúdaíonn ábhair mar stair, cúrsaí polaitíochta, talmhaíocht, spórt agus oideachas, chomh maith le ceadchomharthaí, nótaí bainc agus ábhar moneolaíochta eile.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo