An Iar-Mheánaois

Tá réimse leathan d’fhionnachtana tochailte Iar-Mheánaoiseacha curtha leis an mbailiúchán le blianta beaga anuas, fionnachtana a fuarthas i dtochailtí seandálaíochta uirbeacha go háirithe. Tá potaireacht agus soithí agus gabhdáin ghloine ann; boinn airgid, comharthaí agus réada miotail cosúil le huirlisí; nithe pearsanta cosúil le píopaí cré agus trilseacháin peiriúice; agus ábhar tí cosúil le sceana, spúnóga agus uirlisí cistine eile.

I measc na n-arm tá claimhte, miodóga, beaignití, cinn pící agus arm tine, ó chomhthéacsanna tochailte nó fo-uisce den chuid is mó. I measc na nithe a fuarthas sa bhfarraige, tá ancairí, gunnaí móra agus réimse ábhar ó longa báite. Bhí scúp púdair, coinnleoir, ceannchríocha maisithe agus gléasa, seas muscaeid, potaireacht, soithí miotail agus cloig ina measc seo. Tá cuid den chumhdra miotail maisitheach ó ghob an Lusitania sa bhailiúchán freisin.

I measc na réada míleata tá meallta muscaeid, meallta gunnaí móra, buamaí moirtéir, cnaipí, suaitheantais ó chaipíní, beilteanna agus ionchomharthaí. Bhain cuid de na nithe seo le campaí agus beairicí míleata, ach tá ábhar tábhachtach ann freisin a bhaineann le láithreacha catha an chogaidh Liamach cosúil leis an mBaile Mór, Eachroim, an Bhóinn agus Áth Luain.

Tá roinnt éide, bróga agus hataí ó phortaigh ann freisin. Ina measc seo tá cóta, clóca, triús agus bróga le fear as Cill Oiridh, Co. Shligigh, agus éide le bean ó Shuí an Róin, Co. Uíbh Fhailí. D’fhéadfadh sé gur ón tréimhse iar-Mheánaoiseach freisin a thagann píosa snoíodóireachta d’fhear ar a bhfuil hata ard cónúil a fuarthas i bportach i Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe.

I measc na réada cloiche snoite tá umar uisce choiscrithe, bloghanna tuamaí agus clocha le toirbhirtí comórtha orthu, chomh maith le brónna.


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo