Spórt, Fóillíocht, Ceol agus Oideachas

Tá bailiúchán beag de threalamh spóirt sa bhailiúchán seo. Tá níos mó nithe fóillíochta ann, le timpeall 250 sean-cheirnín agus 1,000 seanleabhar ann. Tá go leor nithe ann atá bainteach le turasóireacht agus taisteal - timpeall 45 póstaer taistil, 80 cárta poist, roinnt treoirleabhair agus léarscáileanna. Tá bailiúchán beag de shean-raidiónna agus sean-cheamaraí ann freisin. Clúdaíonn an bailiúchán seo nithe a bhaineann le leanaí chomh maith - timpeall 70 bréagán, os cionn 500 leabhar do leanaí agus nithe a bhaineann leis an scoil.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo