Fiosraigh & Foghlaim

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann ina acmhainn do scoláirí agus oideachasóirí bunscoile, dara leibhéal agus tríú leibhéal le fada an lá, ag cur réimse leathan seirbhísí ar fáil lena n-áirítear: turais threoraithe; léirithe agus ceardlanna; seirbhís eolais agus acmhainne; agus gníomhaíochtaí agus cúrsaí forbartha gairmiúla do mhúinteoirí. 

Is acmhainn luachmhar iad taispeántais an Mhúsaeim do mhúinteoirí agus do scoláirí

Ag an Músaem is féidir leat:

  • Foghlaim trí bhreathnú ar dhéantáin bhunúla
  • Scrúdú a dhéanamh ar conas a oibríonn staraithe agus seandálaithe chun tuiscint a fháil ar shaol, ar obair, ar chultúr agus ar shochaí na staire
  • Fianaise a lorg ag úsáid acmhainní príomhúla, trí fhoghlaim ‘fionnachtana'
  • Staidéar a dhéanamh ar stair, stair áitiúil, ealaín, ceardaíocht agus dearadh, stair na healaíne, feasacht creidimh, drámaíocht, tíreolaíocht, matamaitic agus eolaíocht.
  • Naisc a dhéanamh thar réimse ábhair trí chur chuige comhtháite agus tras-churaclaim maidir leis an bhfoghlaim.

Cuirtear fáilte mhór roimh mhúinteoirí agus roimh scoláirí chuig Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Cuireann an Músaem seirbhís for-rochtana ar fáil freisin.

Faigh tuilleadh sonraí faoin tseirbhís Oideachais agus For-rochtana don Mhúsaem sa roghchlár ar chlé, agus faoin rannóg Fiosraigh & Foghlaim atá ar gach láithreán chun eolas a fháil a bhaineann go sonrach leis an láithreán sin.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo