Taispeántais Shealadacha

Cuireann an rannán Ealaíne agus Tionscail den Ard-Mhúsaem taispeántais shealadacha ar siúl i nDún Uí Choileáin go rialta. Chlúdaigh na taispeántais seo réimse ábhar, cosúil leis an gcomórtas bliantúil airgid chomhaimseartha a eagraíonn an Músaem agus an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha le chéile; gloine Ioruach; saol John Wesley; ealaín Nua-Cheilteach mhaisiúil agus fhíneálta; arm tine le muintir Rigby; ealaín chomhaimseartha ghloine na hÉireann; bréagáin agus cluichí. Cuireadh go mór leis an gclár síorathraithe de thaispeántais shealadacha nuair a athchóiríodh an Scoil Eachaíochta sa dún mar ionad taispeántais. Críochnaíodh é i mí Eanáir 2005. Chuir sé seo ar chumas an mhúsaeim a réimse taispeántas sealadach a leathnú a thuilleadh.

Cliceáil ar na naisc thíos chun tuilleadh sonraí a fháil maidir lenár dtaispeántais shealadacha.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo