Léiríonn an taispeántas bailiúchán Éigipteach Ard-Mhúsaem na hÉireann, ina bhfuil thart ar 3,000 réad. Fuarthas an chuid is mó díobh i dtochailtí a rinneadh san Éigipt idir na 1890í agus na 1920í agus dátaíonn siad ón gClochaois go dtí an Mheánaois.

Le linn an 19ú haois fuair an Músaem sciar i roinnt mórchoda taiscí ó thochailtí an ‘Egypt Exploration Fund’, Londain, lena n-áirítear láithreáin ar nós Hieraconpolis, Deir el-Bahri, Ehnasya, Oxyrhynchus, Tarkhan agus Riqqa. Cuimsíonn an taispeántas taiscí a bhailigh Lucht Siúil na hÉireann ar nós Lady Harriet Kavanagh.

I measc na réada is tábhachtaí atá ar taispeáint tá cás cairtpháir óraithe agus dathannach an mhumaí Tentdinebu a dhátaíonn ó 22ú Ríshliocht c. 945 - 716 RCh.; na portráidí mumaí de bhean agus de bhuachaill óg ó Hawara a dhátaíonn ón gcéad/dara haois AD; agus samhail de bhád adhmaid a dhátaíonn ón 12ú Ríshliocht c. 1900 RCh. Tá roinnt stelae tábhachtacha ann chomh maith, troscán tuama, táblaí ofrála, seodra agus trealamh tí.

Cuireadh CD-ROMLinks to external website le chéile faoi bhailiúchán Éigipteach Ard-Mhúsaem na hÉireann in 2000.

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht, an Chéad Urlár, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo