Snáitheanna Coitianta

Taispeántas de cheardaíocht fabraice déanta ag ochtar ban as náisiúin éagsúla a bhfuil cónaí orthu anois i Maigh Eo.

Cuimsíonn an taispeántas seo réimse iontach saothair ar toradh é de chomhthionscadal idir Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe agus grúpa gníomhaíochta Idirchultúrtha Mhaigh Eo (MIA), a ndearna an t-ealaíontóir pobail Carmel Balfe éascú air. Is Eagraíocht Neamhrialtasach é MIA a bhíonn ag plé le saincheisteanna inimirce agus imeasctha i gcontae Mhaigh Eo.

Cúlra an Taispeántais

Tháinig an tionscadal seo ó mhian a bhí ann an ceangal atá ag an músaem le pobail nua atá ag maireachtáil in Éirinn a choinneáil agus a dhaingniú, agus chun féachaint ar ábharthacht an mhúsaeim agus ar a bhailiúcháin maidir leis na pobail seo. I ndiaidh cuairt thosaigh agus turas treoraithe ar na taispeántais, thug na rannpháirtithe faoi chuairteanna seachtainiúla chuig an Músaem i nDeireadh Fómhair agus mí na Samhna 2008. Gach seachtain, d’oibrigh na mná lena dteicnící féin ag baint úsáide as uirlisí agus ábhair a bhaineann go sainiúil lena gceird féin.

Chuir gach rannpháirtí blas dá cultúr féin in iúl tríd a saothar aonair féin.

Bhí roinnt scileanna agus smaointe ceardaíochta i measc an ghrúpa agus le foireann an mhúsaeim mar ghné thábhachtach den tionscadal. Bhí roinnt scéalta pearsanta a tháinig chun cinn trí úsáid na ceardaíochta an-tábhachtach chomh maith agus taifeadadh agallamh le gach rannpháirtí i rith an tionscadail.

An Taispeántas

Tháinig togra chun cinn chun an saothar críochnaithe a chur ar taispeáint mar thoradh ar chaighdeán na scileanna ceirde agus an ceangal a bhí acu le taispeántais an mhúsaeim. Tá an saothar críochnaithe ar taispeáint le taobh taispeántais bhuana an Mhúsaeim.

Seo a leanas na Rannpháirtithe sa Tionscadal seo

Faoziya Yussuf ón Nigéir

Olanike Ogundare ón Nigéir

Favour Ezenna ón Nigéir

Joanna Kuruc ón Pholainn

Natalia Pestova ón Rúis

Phaw Shee Hta ó Burma

Hsar Bway Say ó Burma

Mi Nyel Win ó Burma

Malartú Scileanna Teicstíle

Dé Máirt 27 Eanáir ó 11rn go 1in

Roimh oscailt an taispeántais, beidh Malartú Scileanna Ceardaíochta Teicstíle sa Mhúsaem Dé Máirt 27 Eanáir ó 11rn go 1in. Tugann an Músaem cuireadh do mhuintir an phobail teacht chuig an Músaem chun a gcuid scileanna ceardaíochta teicstíle a roinnt le ceardaithe eile agus le rannpháirtithe an tionscadail ealaíne pobail ilchultúrtha a bhí ar siúl le déanaí. Beidh spéis ag ceardaithe i Maigh Eo agus in áiteanna eile sa mhalartú scileanna ar an 27ú, más daoine iad ar mian leo scil fabraice dá gcuid féin a roinnt agus an deis a bheith acu rud éigin nua a fhoghlaim dóibh féin. I measc scileanna an ghrúpa tá fuáil, conas ceangal gruaige Afraiceach a cheangal, fíodóireacht seoil creasa (modh traidisiúnta Karen), taipéis lámhfhite, bróidnéireacht Rúiseach agus cróise.

Tá tuilleadh sonraí ar an taispeántas agus an Malartú Scileanna ar fáil ó:

Deirdre Power, An tOifigeach Oideachais agus For-Rochtana; Teil:+353 94 903 1778 

Níl aon táille iontrála don Mhalartú Scileanna ná don taispeántas.

Amanna Oscailte an Mhúsaeim: Máirt-Satharn: 10rn-5in; Domhnach: 2-5in. Dúnta ar an Luan (Laethanta Saoire Bainc san áireamh).


Catalóg Taispeántais “Snáitheanna Coitianta”  (0.42 MB, Adobe PDF) 
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo