An Creideamh Proinsiasach: Ealaín Dhiaga in Éirinn 1600-1750

Tá an taispeántas seo ar siúl ag an am céanna leis an gcomóradh ceithre chéad bliain ar bhunú Choláiste Proinsiasacha oirirce ag Lováin i 1607, a bhí mar Ísiltír na Spáinne ag an am, nó an Bheilg anois. Tá airgead reiligiúnach agus ábhar eile ann ó roinnt de na tithe Proinsiasacha, agus iad ar taispeáint le chéile den chéad uair. Go deimhin, ní raibh a lán de na píosaí ar taispeáint go poiblí riamh cheana.

Ag tarraingt airde agus ag ceiliúradh obair an Oird Phroinsiasaigh in Éirinn, féachann an taispeántas ar stair na bProinsiasach agus a dtithe le linn tréimhse suaite an 17ú haois agus le linn na bpéindlíthe san 18ú hAois. Déanann sé é seo go príomha trí mheán airgid reiligiúnaigh, cailísí, oisteansóirí, crosa mórshiúlacha agus trí mhíreanna reiligiúnacha eile ar tugadh cosaint agus ómós dóibh le linn mórathrú agus neamhchinnteacht na tréimhse sin. Ceann de na taispeántáin is luaithe agus is tábhachtaí ná cros mórshiúlach, c.1500AD, ó Mhuilte Farannáin i gContae na hIarmhaí, ceann de na mainistreacha Proinsiasacha is tábhachtaí.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo