Buíochas

 
Neillí Mulcahy

Gabhann Ard-Mhúsaem buíochas ó chroí le Neillí Mulcahy as ucht a cuid flaithiúlachta. Bhronn Neillí bailiúchán dá saothar ar an Músaem, a cartlann shubstaintiúil san áireamh. Clúdaíonn an bailiúchán tréimhse thábhachtach i bhforbairt fhaisean na hÉireann san 20ú haois, agus caomhnófar é do na glúnta amach anseo agus is acmhainn luachmhar a bheidh ann do scoláirí dearaidh, faisin, teicstílí agus stair chultúrtha na hÉireann.

Elizabeth Clery

Tá an Músaem buíoch as rannpháirtíocht Elizabeth Clery, ar chuir a cuid taighde go mór leis an taispeántas seo agus a bhfuilimid ag feitheamh ar a leabhar faoi Neillí Mulcahy.

Anthony Higgins

Grianghrafadóir

Elizabeth Fanagan

Haitéir

Lensmen

Cartlann Fhótagrafach

Pádraig Mulcahy

Cead chun píosa scannáin baile de thaispeántais Neillí a úsáid

Dearadh Gréasáin le Arekibo