Eileen Gray - Naisc

ArchiseekLinks to external website

Acmhainní ailtireachta ar líne.

Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireannLinks to external website

Is í Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann, a bunaíodh in 1839, comhlacht ionadaíoch na n-ailtirí cáilithe gairmiúla in Éirinn.

Cartlann Ailtireachta na hÉireannLinks to external website

Bunaíodh Cartlann Ailtireachta na hÉireann i 1976 chun gach cineál ábhar a bhaineann le hailtireacht oileán iomlán na hÉireann a bhailiú agus a chaomhnú, agus é a chur ar fáil don phobal. Mar bhailiúchán ábhar carnach, tá stoc na Cartlainne ar an bhfoinse aonair eolais is mó ar fhoirgnimh na hÉireann agus orthu siúd a dhear iad. Tá an Chartlann lonnaithe ag 45 Cearnóg Mhuirfean agus bíonn sí ar oscailt don phobal ó 10:00 - 17:00, ó Mháirt go hAoine.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo