Troscán Tuaithe na hÉireann

Is éard atá sa taispeántas seo ná an cineál troscáin a fhaightear go hiondúil i dteach tuaithe traidisiúnta in Éirinn. Léiríonn sé an réimse stíleanna ó cheantair éagsúla sa tír, an úsáid a bhí ag gach píosa troscáin, agus an scil a bhí ag ceardaithe dúchasacha na hÉireann. Léiríonn an taispeántas éabhlóid agus forbairt troscán agus fearas traidisiúnta de réir mar a d’athraigh cúinsí sóisialta agus eacnamúla na hÉireann i rith an 19ú agus 20ú haois.

Cuirtear an réimse iomlán troscáin agus feistis baile a theastaíonn i dteach tuaithe os comhair an chuairteora ina chomhthéacs sóisialta, lena n-áirítear drisiúir, leapacha, suíochánra agus troscán teallaigh.

Tá atógáil cistine tuaithe mar chuid lárnach den taispeántas ag Dún Uí Choileáin. I dtithe beaga agus i dtithe feirme tuaithe na hÉireann, ba é an teallach lárionad an tí. Ba é an teallach lárionad feidhmiúil agus sóisialta an tí, is ann a bhíodh an chócaireacht, an féasta, an saol sóisialta agus an seanchas ar siúl. Tá cathaoireacha, leaba shuíocháin, troscán stórála cosúil le haraid mhine agus cófra bia, drisiúr, bord cistine agus troscán teallaigh san atógáil seo, chomh maith le samplaí d’uirlisí cócaireachta agus ithe, chun an leagan amach a bhíodh ar chistin tuaithe Éireannach a léiriú, chomh maith le tábhacht an chuid seo den teach a bhí mar chroílár aige.

Bhí an drisiúr an-fheiceálach sa chistin tuaithe traidisiúnta, os rud é gurbh é a léirigh saibhreas, agus mar sin, stádas sóisialta an teaghlaigh. Tá roinnt samplaí breátha de dhrisiúir ó thimpeall na tíre sa taispeántas, ag taispeáint gréithe ceirmeacha cosúil le plátaí le patrún saileach, earraí spúinse agus mugaí agus plátaí gréasáin inaistrithe, babhlaí agus crúiscíní criaga, agus babhlaí déanta as adhmad. Tá saothar ceardaithe cosúil leis an ngabha stáin taistil ar taispeáint agus léiríonn taispeántas réada iarainn baile cosúil leis na coinnleoirí agus coimeádaithe soilse maisithe agus tóstaeir aráin coirce ní hamháin scil an ghabha áitiúil, ach an fonn a bhí ar dhaoine réada ceardaithe a bhí deartha go hálainn a bheith acu sa teach.

Tá éagsúlachtaí i stíleanna troscáin cosúil le leapacha agus stóras agus gréithe tí le feiceáil go sonrach, le limistéir níos lú den ghailearaí tiomnaithe chun réimse amháin as gach cineál troscáin a léiriú. Léiríonn an taispeántas cathaoireacha agus stólta go háirithe na héagsúlachtaí sa dearadh, teicníc agus ábhair a úsáideadh i suíochánra timpeall na hÉireann.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo