Tá an taispeántas seo ar cheann de na bailiúcháin is mó d’Airgead na hÉireann ar fud an domhain. Leanann sé forbairt cheird an ghabha ghil in Éirinn ón 17ú haois anonn go dtí an lá inniu. Breathnaíonn sé ar éabhlóid an dearaidh in airgead agus ar mhianadóireacht, ar mheasúnú agus ar mhúnlú an mhiotail lómhair seo. Léiríonn sé úsáidí éagsúla an airgid - reiligiúnach, teaghlaigh agus deasghnách agus trí fhínéid déanann sé iarracht na réada a chur ina gcomhthéacs stairiúil agus eacnamaíoch.

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, An Chéad Urlár, an Bloc Theas, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo