Taispeántas de chorpáin phortaigh ón Iarannaois agus taiscí a bhaineann leo

I ndiaidh corpáin phortaigh ón Iarannaois a bheith faighte ag Cruachán, Co. Uíbh Fhailí agus i gCluain Uí Chaomháin, Co. na Mí in 2003, d’oibrigh foireann saineolaithe idirnáisiúnta le Roinn na Seaniarsmaí Éireannacha agus leis an Roinn Caomhnaithe chun imscrúdú a dhéanamh ar na hiarsmaí daonna seo. Tugann Ríogacht agus Íobairt forbhreathnú ar thorthaí na hanailíse agus, mar aon le corpáin phortaigh eile ó bhailiúcháin an Mhúsaeim, tugann sé deis do dhaoine teacht ‘aghaidh ar aghaidh’ leis an saol atá caite.

Tá an taispeántas bunaithe ar an teoiric go mbaineann íobairt dhaonna agus leagan na n-íobartach i bportaigh ar theorainneacha treibheanna le deasghnátha flaithis agus ríogachta le linn na hIarannaoise. I measc an ábhair bhainteach eile ar taispeáint tá míreanna ríoga, eachraíos, airm, uirlisí féasta, rianairí teorann agus taiscí ime móideacha ar a dtugtar im portaigh.

Tá macasamhail de choire airgid ó phortach sa Danmhairg ina cuid den taispeántas chomh maith. Tugtar Coire Gundestrup air, agus léiríonn sé íomhánna de dhéithe Ceilteacha, chomh maith le radhairc de dheasghnátha ríogachta agus flaithis, íobairt dhaonna san áireamh.

Suíomh: Urlár na Talún, Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.  


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo