8 Mórphíosa

 
Taisce Bhrú Íochtair

Brú Íochtair, Co. Dhoire. An Chéad Aois RCh.

Cailís Ardach

Ráth an Riaráiste, Co. Luimnigh An t-ochtú haois AD.

Dealg na Teamhrach

Baile an Bhiataigh, Co. na Mí. An t-ochtú haois AD.

Paiteana Dhoire na bhFlann

Doire na bhFlann, Co. Thiobraid Árann. An tOchtú hAois AD.

Cailís Dhoire na bhFlann

Doire na bhFlann, Co. Thiobraid Árann. An Naoú hAois AD.

Bachall Abaí Chluain Mhic Nóis

Cluain Mhic Nóis, Co. Uíbh Fhailí. c.1100 AD.

Scrín Lámh Laichtín Naofa

Domhnach Mór, Co. Chorcaí. An Chéad Ráithe den 12ú hAois AD.

Cloigín Naomh Pádraig agus a Scrín

Ard Mhacha, Co. Ard Mhacha. Cloigín: cúigiú-ochtú hAois AD. Scrín: c. 1100 AD.

Dearadh Gréasáin le Arekibo