Creidiúintí

D’oscail an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUasal John O’Donoghue, TD, an taispeántas seo ar an 6 Deireadh Fómhair 2006.

Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leo seo a leanas as ucht a gcuid tacaíochta le forbairt an taispeántais seo.

Bord Iontaobhaithe Ard-Mhúsaem na hÉireann

Peter Barry

Gerard Collins

Brian Coyle

An Dr. Dervilla Donnelly

Niamh Fitzpatrick

David Hanna MBE

Bernardine Hurley

Eamon Lankford

Susan McGrath

Proinnsias Ó Cillín

Nessa O'Connor

Fergus McKenna O'Hagan AS

Nollaig Ó Muraíle

John Sheehan

An Dr Ruth Whelan MRIA

Ard-Mhúsaem na hÉireann

An Dr. Pat Wallace, Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann

Seamus Lynam, Ceann Seirbhísí

Anne Grady, Ceann Riaracháin

Raghnall Ó Floinn, Ceann na mBailiúchán

Oifig na nOibreacha Poiblí

Sean Benton, Cathaoirleach

Patrick Cooney, an Príomhailtire

Michael Haugh, an Leas-Phríomhailtire

Clare McGrath, Coimisinéir 

John Sydenham, Príomhoifigeach Seirbhísí Bainistíochta Tionscadail

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo