Ailtirí an Taispeántais

Oifig na nOibreacha Poiblí

An Cathaoirleach - Sean Benton

An Coimisinéir - Clare McGrath

An Príomhailtire - Patrick Cooney

Michael Haugh

Patrick Gannon

Kellie Payne

John Whyte

Marcus Smyth

John Sydneham

Georgina Keeley

Darragh Langan

Mary Furlong

Frank Reilly

Pleanálaithe Léiritheacha an Taispeántais

Paul Martinovich & Ruth Freeman, Blue Sky Design

Comhairleoirí Bainistíochta Tionscadail

Dara Carroll Magahy & Co

Dearthóirí Grafaicí

Wendy Williams Design

Tom Meenaghan Design

Jonathan Parson

Philip Rafferty

Damian Keenan

James Ellis

Kevin Boyle

Jacque Nutan – Grianghrafadóir sa Bheilg/i dTuaisceart na Fraince

Maisitheoirí

David Rooney

Des Fox Graphics

Léiriúchán

Miguel Fotolab Ltd

Coiste na gComhairleoirí Acadúla

An tOllamh Keith Jeffrey

An tOllamh Thomas Bartlett

An tOllamh Euan O’Halpin

An tOllamh Thomas O’Connor

An tOllamh Kevin Whelan

An Dr Marian Lyons

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo