Foireann an Tionscadail

Pearsanra Ard-Mhúsaem na hÉireann

An Fhoireann Choimeádaithe

Labhras Joye, AKI

Siobhan Pierce, AKII

Damian Shiels, AKII

Brenda Malone, AKII

F Glenn Thompson, Catalógaí

Oibrithe Deonacha

Stephen Callaghan

John Egan

Myles Gibbons

Chris Harbridge

Andrew Hudson

Jake MacLiam

Cabhair le leagan amach trialach na dtaispeántas

Michael Kelly

Shane Kenny

Caomhnóirí

Dora Murphy, Hannah Johnston, Nieves Fernandez, Kate French, Paddy Boyles, Jenny Hodgson, Roisin Miles, Rachel Hand, Carol Smith, Paul Mullarkey, Lorna Murphy, Cliodna Devitt, Rachel Phelan, Alex Durrani, Erica Devine.

Grianghrafadóireacht Ard-Mhúsaem na hÉireann

Valerie Dowling, Marianne Archbold, Estelle Barrett-Morgan, Donach O'Lonargain

Ár mbuíochas lenár gcomhghleacaithe sna háiteanna seo a leanas:

an Rannóg Ealaíon agus Tionscail, an Roinn Clárúcháin agus Doiciméadaithe, Rannóg na Seaniarsmaí, Rannóg Saol na Tuaithe, na Ranna Margaíochta agus Oideachais, an Rannóg Riaracháin agus Seirbhísí TF

Agus na baill foirne seo a leanas go háirithe:

Seamus Lynam, Raghnaill Ó Floinn, Micheal Kenny, Aoife Demel, Clare McNamara, Kate French, Paul Fowley, Sylviane Vaucheret, Orla Fitzpatrick, Eoin Dunleavy & David Stapleton

Spás Iniúchta Saol na Beairice

Siobhan Pierce, Lar Joye, Helen Beaumont

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo