Sonraí na dTaispeántas

1916 agus a Áit i Stair na hÉireann

Bhí tionchar nach beag ag Éirí Amach na Cásca 1916 agus ag Cogadh na Saoirse a tháinig ina dhiaidh i 1919-’21 ar an gcruth atá ar Éirinn an lae inniu. Ag tús an Chéad Chogadh Domhanda, bhí an chuma ar Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann, a bhí tiomanta do neamhspleáchas na hÉireann taobh istigh d’Impireacht na Breataine, nach bhféadfaí iad a bhualadh. Tar éis Olltoghchán 1918 d’fhág an páirtí saol polaitiúil na hÉireann uilig. Sa toghchán sin, tháinig Sinn Féin, a bhí tiomanta do Phoblacht neamhspleách a bhunú, isteach mar ghlór náisiúnachais na hÉireann gan aon fhreasúra. Ní féidir an t-athrú mór millteach seo i dtuairim an phobail a bhí mar chúis leis an athrú seo a mhíniú ach amháin i gcomhthéacs 1916 agus an méid a tharla ina dhiaidh.

Tá an taispeántas eagraithe timpeall ar cheithre rannóg, a leanann cúlra imeachtaí 1916, a scrúdaíonn an cath féin, a leanann an méid a tharla ina dhiaidh sin go dtí 1923, agus ar deireadh, a scrúdaíonn na bealaí a comóradh an tÉirí Amach go dtí an lá atá inniu ann.

 
Cúlra

Éire roimh an gCogadh Mór, an Cúlra Míleata agus an Chéad Chogadh Domhanda

An Cath

Tábhacht 1916, Cúlra an Éirí Amach, Tús na Ceannairce, Seachtain na Cásca agus Daoine a Chur Chun Báis

Na hIarmhairtí

Imtheorannú, 1919-21, Cogadh na Saoirse, 1919-21, Ó Shos Cogaidh go Conradh, ‘Saorstát nó Poblacht?’ agus Deireadh an Chogaidh Cathartha

Comóradh

Léirmhíniú ar 1916, Leabhar na hAiséirghe le Art O'Murnaghan agus ag Cuimhneamh ar 1916

Dearadh Gréasáin le Arekibo