Airgead na hÉireann

Leanann an gailearaí mór airgid forbairt cheird an ghabha ghil in Éirinn ón 17ú haois anonn go dtí an lá inniu. Breathnaíonn sé ar éabhlóid an dearaidh in airgead agus ar mhianadóireacht, ar mheasúnú agus ar mhúnlú miotail lómhair in Éirinn. Thar na céadta bliain bhí pátrúnacht na heaglaise chomh maith le pátrúnacht na n-oifigeach a bhí ag lorg earraí d’úsáid dheasghnách ag na gaibhne geala seo. Sholáthair lucht an rachmais pátrúnacht thábhachtach chomh maith. Bhí ailtirí / dearthóirí an taispeántais an-nuálaíoch ag úsáid dathanna sna taispeántais toisc an deacracht a bhain le miotal den dath céanna a thaispeáint.

Úsáidtear na téarmaí dearaidh ginearálta 'Barócach’, ‘Rocócó’, ‘Nuachlasaiceach’, ‘Victeoiriach’ agus 'Athbheochan Cheilteach’ chun an t-airgead a rangú go croineolaíoch. Léiríonn na píosaí a roghnaíodh chun na dearaí seo a léiriú, gur thuig gaibhne geala na hÉireann an stíl Eorpach dearaidh lena linn féin – ar a mbealach féin. Ó bunaíodh é sa bhliain 1637, bhí smacht ag Cuideachta Órcheardaithe Chathair Bhaile Átha Cliath ar ghaibhne geala agus chuir siad sainmharc ar phíosaí mar chomhartha cáilíochta. Toisc go raibh faitíos ar dhaoine go gcaillfí na miotail lómhara agus iad ar a mbealach go Baile Átha Cliath, bhí a sainmharcanna baile oifigiúla féin ag gaibhne geala in ionaid cosúil le Corcaigh, Gaillimh, Luimneach, Cionn tSáile agus Port Láirge.

Tháinig an bailiúchán náisiúnta airgid ó roinnt mhaith foinsí. Tháinig cuid de na píosaí ó institiúidí a bhí ann roimh an músaem, ceannaíodh roinnt eile agus tugadh roinnt eile fós don mhúsaem agus ba iad na coimeádaithe a choinnigh súil ar na gníomhaíochtaí sin ar fad. Tá an bailiúchán náisiúnta faoi chomaoin scoláireacht agus dhíograis an bhailitheora an Dr. Kurt Ticher, áfach. Ar na déantáin iontacha a bhí ina bhailiúchán bhí péire cupán airgeadaithe ina seasamh a rinne Edward Swan sa bhliain 1679 do Ghild Ceannaitheoirí Bhaile Átha Cliath agus na hearraí ollásacha a soláthraíodh i mBaile Átha Cliath do bhord maisiúcháin sna 1680í. Léiríonn airgead teaghlaigh an Bhantiarna Esmonde agus Iarla Bhaile an Mhuilinn an réimse gréithe airgid a bhí de dhíth don bhord le haghaidh an tae agus an dinnéir, chomh maith le déantáin cosúil le coinnleoirí agus lipéid fíona do dheacantair.

 
Sa Taispeántas Seo
Dearadh Gréasáin le Arekibo