Éire na Meánaoise 1150 - 1550

Díríonn an taispeántas seo ar an Meánaois dhéanach in Éirinn, tréimhse inar tharla dhá phróiseas eaglasta – gluaiseacht leasaithe na hEaglaise ó lár an 12ú haois agus an Reifirméisean i lár an 16ú haois. Is í seo an tréimhse a ndearna na Sasanaigh ionradh agus leathchoilíniú in Éirinn. D’fhág an t-ionradh go raibh dhá chultúr ar an oileán, agus a dteanga, a ndlíthe, a gcóras sóisialta agus a gcóras talmhaíochta féin ag gach ceann acu. As sin fáisceadh cultúr croschineálach Angla-Éireannach i rith na Meánaoise déanaí. Ar bhonn níos leithne, léiríonn cuid mhaith den ábhar atá ar taispeáint stíleanna beatha, ceirdeanna, agus gníomhaíochtaí a bhí i bpáirt ag mórchuid den Eoraip sa Mheánaois.

De réir léargais chomhaimseartha ar shochaí mheánaoiseach na hEorpa bhí sí roinnte ina trí chuid – bellatores (laochra), oratores (lucht urnaithe) agus laboratores (lucht oibre). Cé nach dtugann a leithéid de scéim cur síos cuimsitheach ar chastacht shochaí mheánaoiseach na hÉireann, is teimpléad úsáideach é don taispeántas, atá roinnte i dtrí ghailearaí, dar teideal Cumhacht, Urnaí agus Obair.

 
Cumhacht

Baineann Cumhacht leis an uasaicme, idir Éireannach agus Angla-Éireannach, a rialaigh sochaí mheánaoiseach na hÉireann.

Urnaí

Breathnaíonn ‘Urnaí’ ar na tréithe ba shuntasaí den bheatha reiligiúnach i rith na Meánaoise in Éirinn.

Obair

Díríonn 'Obair’ ar na tuathánaigh agus ar an gcosmhuintir, le béim ar leith ar an saol eacnamaíochta agus sóisialta.

Sa Taispeántas Seo
Dearadh Gréasáin le Arekibo