Tuilleadh Léitheoireachta

Jonathan Bell & Mervyn Watson, Irish Farming, John Donald, Dún Éideann 1986.

John Feehan, Farming in Ireland, U.C.D. Baile Átha Cliath 2004.

Olive Sharkey, Old Ways, Old Ways. O’Brien, BÁC 1985 7 ó shin.

Estyn Evans, Irish Folk Ways, Londain 1957 7 ó shin.

Lucas, A.T. ‘Furze, a survey and history of its uses in Ireland’, Béaloideas 26, 1-203.

Ní Chinnéide, M agus Cussen, C. Bainne na Bó: bainne agus bánbhianna in Éirinn ó thús aimsire. BÁC 1986. I gcló.

Majella Flynn, Harvest, A History of Grain Growing etc. Maigh Chromtha. 1996.

Ó Fiannachta, Pádraig (eag.). An Bhó. Iris na hOidhreachta 4, Baile an Fheirtéaraigh, 1992.

Ó Danachair, Caoimhín. ‘The Spade in Ireland’, Béaloideas 31, 98-113.

O'Neill, Tim, ‘Machinery on Irish Farms 1700-1981", in Gold Under the Furze, Gailey, Alan, Ó hÓgáin, Dáithí (eag).

Séamas Mac Philib, ‘Folk Tradition and the Rural Environment’ in F. Mitchell (eag.), The Book of the Irish Countryside, 262-8. Town House / Blackstaff Press, Béal Feirste 1987.

Cian de Buitléar, Na Saora Bád. Iml 1 Húicéir na Gaillimhe, 2 An Churach Adhmaid, 3 An Churach Canbháis, An Cheathrú Rua 2005.

Richard Scott, The Galway Hookers, Luimneach 2004C Mac Carthaigh, ‘Wooden Boats’ in David Shaw Smith, Traditional Crafts of Ireland 2003, 85-91.

Dónal Mac Sithigh, Fan Inti. BÁC 2003.

Michael McCaughan, Irish Vernacular Boats and their European Connections, Ulster Folklife 24 (1978), 1-23.

Michael Mc Caughen, Éire, in Inshore Craft. Traditional Working Vessels of the British Isles, Chatham, Londain 1997.

Seán McGrail, Boats of the World. From the Stone Age to Medieval Times, OUP 2001.

Séamas Mac Philib, ‘Traditional Fishing Boats of the River Boyne Estuary’, Ulster Folklife 48 (2002), 87-93.

Séamas Mac Philib, ‘Rush Rafts in Ireland’, Ulster Folklife 46 (2000), 1-8.

Séamas Mac Philib, ‘Relics of Water World: boat and fishery collections in the National Museum of Ireland – Country Life’ in Flegg, Eleanor (eag), The Future of Maritime and Inland Waterways Collections, An Chomhairle Oidhreachta, Cill Chainnigh (2007), 25-28.

Dónal Mac Polin, The Donegal Currachs, Domhnach Daoi 2007.

Séamas Mac An Iomaire, Cladaí Chonamara, An Gúm, BÁC 1985. Aistrithe ag P. de Bhaldraithe mar The Shores of Connemara, Cinn Mhara 2000.

C. Mac Carthaigh, ‘An tSaighneoireacht in Iarthar Chiarraí,’ in An Fharraige, Iris na hOidhreachta 5, An Daingean 1993.

Eibhlín Ní Mhurchú – ‘An tIascach a bhí’ – Céad Bliain, Mícheál Ó Cíosáin (eag), Baile an Fhirtéaraigh 1973, 194-212.

Anne O’Dowd, ‘Resources of Life: Aspects of Working and Fishing on the Aran Islands in Book of Aran (194-220), eag. Anne Korff et al, Cinn Mhara.

Críostóir Mac Carthaigh – Shark Hunting in Ireland, Maritime Life and Traditions, Uimh. 13, 2-15.’  


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo