Troscán Seanré na hÉireann - Naisc

Uimh 29, Músaem Teach SeoirseachLinks to external website

Is é Uimhir 29 Músaem Teach Seoirseach Bhaile Átha Cliath. Tugann cuairteoirí turas treoraithe ón íoslach go dtí an t-áiléar, trí sheomraí ina bhfuil déantáin bhunaidh iontu mar throscán díreach mar a bheadh sna blianta 1790 go dtí 1820. Bhí cónaí ar dhaoine in Uimhir Fiche a Naoi Sráid Mhic Liam Íochtair den chéad uair i 1794, i rith tréimhse a raibh athrú agus méadú mór ag teacht ar phríomhchathair na hÉireann. Ba í an tUasal Olivia Beatty, baintreach cheannaí fíona mór le rá i mBaile Átha Cliath, an chéad áititheoir a bhí ann. Faigheann óg agus sean deis féachaint cén cineál saoil a bhí ag na daoine rathúla a chónaigh i dtithe cathracha galánta mar seo, agus ag na daoine nach raibh chomh rathúil a bhí ag obair iontu, trí chuairt a thabhairt ar an taispeántas seo.

Is comhpháirtíocht atá sa taispeántas seo idir Bord Soláthair an Leictreachais agus Ard-Mhúsaem na hÉireann, agus tá ról tábhachtach aige ó thaobh rochtain níos fearr a thabhairt ar stair Sheoirseach Bhaile Átha Cliath, ó 1991 i leith.

Teach Avondale, Co. Chill MhantáinLinks to external website

Teach Avondale, áit bhreithe agus teach Charles Stewart Parnell (1846-1981) duine de na mór-cheannairí polaitiúla i stair na hÉireann. Tá sé suite i bpáirc foraoise mórthaibhseach ina bhfuil os cionn 500 acra, le siúlóidí agus cosáin crainn atá rud ar bith idir uair agus cúig uair an chloig ar fad. Ba é James Wyatt a dhear an Teach Seoirseach álainn seo a tógadh i 1777 agus tá saothar plástair fíneálta agus go leor bunphíosaí troscán ann. Tá an Seomra Meiriceánach tiomnaithe don Aimiréal Charles Stewart - seanathair Meiriceánach Parnell a bhí ar an USS Constitution i rith chogadh 1812. Tá cur i láthair closamhairc a coimisiúnaíodh go speisialta ann chun fáilte a chur roimh chuairteoirí chuig an teach iontach stairiúil seo. I measc na saoráidí eile tá bialann, siopa leabhar, láithreacha picnicí, láthair súgartha do leanaí, dhá chúrsa treodóireachta agus carrchlós/clós cóistí mór. Tá píosaí ó bhailiúchán Ard-Mhúsaem na hÉireann ar taispeántas ag teach Avondale.

Cartlann Ailtireachta na hÉireannLinks to external website

Bunaíodh Cartlann Ailtireachta na hÉireann i 1976 chun gach cineál ábhar a bhaineann le hailtireacht oileán na hÉireann ar fad a bhailiú agus a chaomhnú, agus é a chur ar fáil don phobal. Mar bhailiúchán ábhar carnach, tá stoc na Cartlainne ar an bhfoinse aonair eolais is mó ar fhoirgnimh na hÉireann agus orthu siúd a dhear iad.

Teachín EilvéiseachLinks to external website

Thóg Richard Butler, 1ú Iarla Ghleann Gall an ‘teachín orne’ álainn i dtús na 1800í, ó dhearadh de chuid an ailtire Leasríochta cáiliúil, John Nash. Tá staighre bíse galánta istigh ann, agus roinnt seomraí atá maisithe go galánta. Tá an páipéar balla sa Salón, a rinne monarcha Dufour, ar cheann de na chéad pháipéir balla ó Pháras a rinneadh táirgeadh tráchtála air. Tá sé suite ar láthair crochta a bhfuil fáil air trí chéimeanna cloiche. Tá píosaí troscáin ar iasacht ó bhailiúchán Ard-Mhúsaem na hÉireann agus tá siad ar taispeáint ag Teachín Avondale.

Cumann Seoirseach na hÉireannLinks to external website

Is ionann Cumann Seoirseach na hÉireann agus Cumann Oidhreachta Ailtireachta na hÉireann. Tá sé mar aidhm ag an gcumann suim i samplaí ailtireachta den scoth agus gach ealaín a bhaineann leis ó gach tréimhse in Éirinn, agus caomhnú na samplaí sin, a chur chun cinn. Comhlíontar na haidhmeanna seo trí oideachas agus deontais, rannpháirtíocht phleanála, ballraíocht agus tiomsú airgid. Bhunaigh an tUasal Desmond Guinness agus a bhean Mariga Cumann Seoirseach na hÉireann i 1958, chun foirgnimh a bhfuil luach ailtireachta acu in Éirinn a chosaint. Tá go leor tithe breátha sábháilte mar thoradh ar dhíograis agus ar thiomantas na mbunaitheoirí agus na mball reatha agus a lucht tacaíochta. Is é Desmond Fitzgerald, Ridire an Ghleanna, an tUachtarán reatha.

 
Sa Taispeántas Seo
Dearadh Gréasáin le Arekibo