Tá an gailearaí airde dúbailte seo deartha chun léiriú a thabhairt don chuairteoir ar réimse déantán i mbailiúcháin chúltaca Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, idir píosaí móra de dhealbh adhmaid meánaoiseach agus píosaí íogair de lása fíneálta. Tá an réimse leathan réad atá ar taispeáint á mhíniú trí ghnéithe ilmheáin idirghníomhacha.  

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, An Chéad agus an Dara hUrlár, an Bloc Thiar, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7.

 
Sa Taispeántas Seo
Dearadh Gréasáin le Arekibo