Sraith 15

Airgead

Is airgead sainmharcáilte Éireannach agus Sasanach atá i gcuid mhaith de bhailiúchán an Mhúsaeim, ón 17ú haois go dtí láthair na huaire. Tá píosaí Eorpacha ann freisin, a fuarthas idir c. 1890 agus 1910 den chuid is mó, mar shamplaí de dhearadh agus de cheardaíocht. Tagann mórchuid den bhailiúchán ón tréimhse c.1700 – 1850 agus tá réada creidimh, baile agus searmanacha san áireamh ann. Is bailiúchán tábhachtach é, ní hamháin i dtéarmaí stíle agus deartha, ach i gcomhthéacs na staire sóisialta agus eacnamúla freisin. Tugann sé léargas dúinn ar shaol na n-aicmí sóisialta a d’úsáid airgead, ar an gcaoi a mhair siad, ar an mbia agus an deoch a bhí acu, ar an gcaoi a ndearna siad gaisce as an saibhreas a bhí acu.

Os rud é go bhfuil sainmharc ar fhormhór na bpíosaí, marcanna speisialta a léiríonn caighdeán an airgid, ceannlitreacha an déantóra agus an suíomh agus an bhliain ina ndearnadh iad, is iondúil go mbíonn sé furasta aois an-chruinn a chur ar réada airgid. Is amhlaidh an cás maidir le Baile Átha Cliath, Londain, Birmingham, Sheffield agus na cathracha níos mó le hoifigí measúnachta oifigiúla. D’úsáid ionaid níos lú, cosúil le Corcaigh, Gaillimh agus Luimneach, chomh maith le líon mór bailte áitiúla i Sasana, marcanna bailte, ceannlitreacha agus siombailí éagsúla. Bhí an fheidhm chéanna acu seo le sainmharcanna, ach os rud é go bhfuil na litreacha dáta ar iarraidh, tá sé níos deacra aois a chur ar ábhair ó na bailte seo.

Chun léamh faoi ábhar Shraith 16 cliceáil Ar Aghaidh 
Dearadh Gréasáin le Arekibo