Sraith 18

Leictreachlónna

Is macasamhla iad leictreachlónna a dhéantar trí mheascán de dhéanamh múnlaí, próiseas leictrea-cheimiceach agus ceardaíocht. Bhí an-éileamh orthu sa dara leath den 19ú haois agus rinneadh iad a chóipeáil ó bhunréada miotalóireachta i mbailiúcháin músaeim ar fud na hEorpa.

D’fhorbair an gnólacht Elkington and Company ó Birmingham saineolas ar leith maidir lena dtáirgeadh, agus le comhoibriú an South Kensington Museum rinne siad cóipeanna de mhórán de na sárshaothair iontacha ó na meánaoiseanna. Bhí na píosaí a táirgeadh ar ardchaighdeán den mhórchuid agus ba chóipeanna dílse de na bunsaothair a bhí iontu, cé nach raibh siad déanta as an ábhar céanna. De ghnáth plátáladh le hór nó airgead iad, agus bhí go leor de na bunréada déanta as iarann, cré-umha nó péatar.

Rinneadh leictreachlónna mar shamplaí dearaidh agus stíle agus chun inspioráid a thabhairt do cheardaithe comhaimseartha. Ag tráth a raibh taisteal níos deacra agus níos costasaí ná mar atá inniu, bhí feidhm láidir oideachasúil ag baint leo chomh maith, ag tabhairt rochtain do scoláirí ar na sárshaothair iontacha ó na meánaoiseanna. Rinneadh mar phíosaí do mhúsaeim iad ar dtús ach díoladh leis an bpobal iad chomh maith. Bhí an tArd-Mhúsaem, an Músaem Eolaíochta agus Ealaíne mar a bhí ag an am, ina chomhinstitiúid le South Kensington Museum agus fuair sé bailiúchán suntasach d’ábhar Elkington ag thart ar dheireadh an 19ú haois.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo