Ba iad na seodlanna móra eaglasta ó Eoraip na meánaoise a spreag an taispeántas seo ina bhfuil miotalóireacht den chéad scoth, idir thuata agus reiligiúnach, ón Iarannaois phágánach Cheilteach anonn go dtí na Meánaoiseanna. I measc na réada atá ann tá an muince sár-mhaisithe ó Bhrú Íochtair mar aon le hornáidí eile muiníl agus mionsamhlacha an-spéisiúla de bhád agus de choire a fuarthas in éineacht leis. Tá Muince Bhrú Íochtair maisithe i stíl ealaíne La Tène a tugadh isteach ón ilchríoch, mar atá an trumpa mór cré-umha ó Loch na Séad, Co. Ard Mhacha.

Tugtar tús áite do roinnt de na seoda is fearr aithne orthu ó ‘Ré Órga’ an ochtú agus an naoú haois ar nós Taiscí Ardach agus Dhoire na bhFlann, Cumhdach Creasa Mhaigh Locha agus an dealg d'airgead óraithe ar a dtugtaí Dealg na Teamhrach, atá ina díol suntais mar gheall ar a hornáideachas agus ar éagsúlacht a maisiúcháin agus ar mhionsaothrú agus ardchaighdeán na saoirseachta.

Tá ornáidí pearsanta déanta d’airgead gan mhaisiú ar nós dealga agus bráisléid mar aon le taiscí de bhuillean agus de bhoinn ina saintréithe de Ré na Lochlannach in Éirinn. Léiríonn roinnt bachalla agus Scrín Phádraig, atá ilchasta, stíleanna agus treochtaí nua na tréimhse Rómhánúla ina dhiaidh sin.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo