An Cluiche Cúplála - Dúnta i gcomhair Athchóirithe

Tugann éin léiriú dúinn ar shaincheist chriticiúil atá ag gach ainmhí: an gá le hatáirgeadh. Murach ainmhithe agus éin óga sláintiúla a bheith ag fás aníos i ngnáthóg oiriúnach, ní bheadh aon sliocht ann.

Is fusa go minic éan a chloisteáil seachas é a fheiceáil, d’fhéadfadh a nglaonna a bheith níos éasca a aithint ná a gcuid cleití. Is é an rí-ulchabhán Bubo bubo ó fhoraoisí na hEorpa an t-éan is mó de ghrúpa a bhfuil cáil orthu de bharr a nglaonna. Tá cúpla feidhm ag glaonna ulchabháin, mar atá ag glaonna fhormhór de na héin. Fógraíonn siad go bhfuil an t-éan ann ach baineann riosca áirithe leis sin toisc go bhféadfadh sé creachadóirí a mhealladh; caithfidh mar sin a leas a bheith níos mó ná an baol. Féadfar glaonna a úsáid le limistéar a mharcáil. Bíonn a limistéar féin ag teastáil ó gach éan áit a gcuirfear a dhóthain bia ar fáil dá riachtanas agus a bheidh saor ó éin den speiceas céanna a bheadh san iomaíocht don bhia céanna. Tugann an glao sláinte agus gnéas an éin le fios freisin, rud atá an-tábhachtach sa chluiche cúplála.

An túcán cainéalghobach Ramphastos vitellinus ón mBrasaíl

Tá go leor de na héin trópaiceacha ildaite agus is é an túcán lena ghob méadaithe an ceann is mó a rachadh i bhfeidhm ort lena fheiceáil. Tá 37 speiceas i bhfine na dtúcán, lena n-áirítear Ramphastos vitellinus, a mhaireann i bhforaoisí báistí ar bhruacha abhainn na hAmasóine sa Bhrasaíl.

Tá na goba móra oiriúnaithe chun torthaí a phiocadh ó áiteanna deacra, alptar siar na torthaí tríd an gceann a chur siar agus an gob a choimeád i dtreo na spéire. Cuireann na patrúin gheala mearbhall ar chreachadóirí trí imlíne na n-éan a bhriseadh suas i solas breac na foraoise. Bíonn na héin fhireanna i gcuid mhaith speiceas ildaite; is tréith í a úsáideann na héin bhaineanna chun sláinte a mheas; is é sin líon na seadán ar éan a mheas. Is fearr éan fireann sláintiúil i gcónaí le haghaidh pórú agus méadaíonn sé sin an seans go mbeidh sliocht láidir ina dhiaidh.

Ní hé an dath an t-aon ghné a úsáideann na héin bhaineanna chun suiríoch a mheas. Cruthaíonn an t-éan grianáin cosúil le Ptilonorhynchus violaceus ón Astráil, ardán ilchasta ar urlár na foraoise chun taispeántas a thabhairt. I dtús báire leagann an t-éan fireann cosán de chipíní ar an talamh; ina dhiaidh sin socraíonn sé dhá shraith cipíní a thagann le chéile ag an mbarr chun clós nó láithreán a dhéanamh atá cosúil le hascaill foscúil. Maisítear an clós le nithe a bhfuil dathanna geala orthu a scrobláladh ón bhforaois in aice láimhe. Léiríonn an t-iompar seo sláinte agus rath na n-éan fireann, mar is léir gur soláthraithe maithe iad na héin leis na clóis is deise mar go bhfuil an fuinneamh breise acu chun a bheith ag buaiceáil. Cúplálfaidh an t-éan baineann a ndeachaigh an taispeántas i gcion uirthi leis an éan fireann sa chlós seo agus ansin béarfaidh sí a huibheacha i nead i gcrann in aice láimhe.

Liréan fireann Menura superba ón Astráil

Ní íomhá an rud is tábhachtaí i nósanna cúplála na n-éan. Tá easpa datha ar an liréan i gcomparáid le go leor éan eile ach is iad na cleití taibhseacha san eireaball a úsáideann an t-éan fireann le taispeáint agus é ag suirí. Tá na héin bhaineanna Menura superba cosúil leis na héin fhireanna ach níl na cleití i bhfoirm lire acu ar a n-eireaball. Is aithriseoirí den scoth iad na héin fhireanna de ghlaonna éan ó speicis eile agus úsáideann siad raidhse fuaimeanna chun dul i bhfeidhm ar chara nó ar namhaid. Is táscaire maith den dea-shláinte é glao éin agus úsáideann éin eile é le méid, sláinte nó neart iomaitheoirí agus céile a mheas.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo