1689-2013: Na hÉireannaigh agus an Fhrainc

Trí Chéad bliain de Chaidreamh Míleata

Les Irlandais et la France

Trois siècles de relations militaires

Irish colour party on the Champs-Elysées

Ba é Musée de l'Armée (Músaem an Airm), Páras a chuir an taispeántas seo i láthair i dtús báire.

Tugann an taispeántas léargas ar an gcomhoibriú míleata idir Éirinn agus an Fhrainc idir 1689-2012. Ó na "Géanna Fiáine" go dtí Léigiún Éireannach Napoléon, go dtí an Chéad Chogadh Domhanda, go haimsir Samuel Beckett i Résistance na Fraince, cíorann an taispeántas stair an dlúthchaidrimh idir Éirinn agus an Fhrainc.

Bhí an taispeántas ar siúl don chéad uair in Éirinn in Árd-Mhúsaem na hÉireann -- Ealaíona Maisiúla & Stair mar chuid de Cultúir Connects - Clár Cultúrtha na hÉireann don AE 2013. Táthar tar éis méadú a dhéanamh ar an taispeántas i Músaem Shaol na Tuaithe. I measc na rudaí breise éagsúla ann, tá Bratach Chath Ramillies ó 1709. Ba í an Bhriogáid Éireannach i seirbhís na Fraince a ghabh an bhratach sa chath sin.

Na "Géanna Fiáine" an t-ainm a tugadh ar na hÉireannaigh a chuaigh isteach in airm ar mhór-roinn na hEorpa. Rinneadh Uachtarán ar Tríú Poblacht na Fraince de dhuine dá sliocht siúd, Patrice Mac Mahon in 1873.

Chomh maith leis seo, clúdaíonn an taispeántas scéal na sluaíochtaí ón bhFrainc go hÉirinn. Tá cuntas ar scéal nach bhfuil mórán cur amach air -- na nÉireannaigh sa chogadh Franco-Phrúiseach de 1870-1871. Clúdaítear ról na bhfear agus na mban Éireannach sa Chéad Chogadh Domhanda agus sa Dara Cogadh Domhanda - páirt Samuel Beckett i Résistance na Fraince go háirithe. Tá go leor eolais chomh maith ann faoin gcomhoibriú is déanaí idir arm na Fraince agus na hÉireann i misean EUFOR i Sead agus misin eile.

Tá an taispeántas ar siúl le tacaíocht ó

Ambasáid na Fraince in Éirinn. http://www.ambafrance-ie.org/Exhibition-1689-2012-The-IrishLinks to external website

The Gathering Ireland 2013

Veolia Ireland Ltd

French Embassy in Ireland logo
VEOLIA logo
The Gathering Ireland
spacer image blank

Beidh an taispeántas ar siúl ó 27 Meitheamh -29 Meán Fómhair 2013. Beidh sé ar siúl ag an am gcéanna le “In Humbert’s Footsteps", comóradh ar an nGinearáil Humbert atá á eagrú ag an Tóstal / the Gathering agus a bheidh ar siúl mí Lúnasa i gCill Ala, i gCaisleán an Bharraigh 7 i Leathardán i gContae Mhaigh Eo.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo