Cumhdach Creasa Mhaigh Locha - Comórtas Scríbhneoireachta do Dhaoine Fásta

Tugann Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe cuireadh duit do chuid scileanna scríbhneoireachta cruthaitheacha a úsáid trí dhán nó gearrscéal a chumadh faoi spreagadh Chumhdach Creasa Mhaigh Locha.

Spriocdháta: 31 Márta 2009.

Is seoid mheánaoiseach ó Cho. Shligigh é Cumhdach Creasa Mhaigh Locha agus beidh taispeántas sealadach de ann go dtí Meitheamh 2009.

Níl de dhíth ach do chuid samhlaíochta...

Déan teagmháil leis an Rannóg Oideachais agus For-rochtana chun tuilleadh eolais a fháil.

Teil: 094 90 31751

Facs: 094 90 31498

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Tá an comórtas oscailte do ghearrscéalta/dánta úrnua nár foilsíodh riamh, trí Bhéarla le huasmhéid 2000 focal. Ní mór an scéal nó an dán a bheith bunaithe ar Chumhdach Creasa Mhaigh Locha.
  • Ba chóir d’iarratas a bheith clóscríofa más féidir (nó lámhscríofa go soiléir inléite), le spásáil dhá líne (clómhéid 12) agus níor chóir dó a bheith ach ar thaobh amháin den leathanach. Ní féidir lámhscríbhinní a sheoladh ar ais.
  • Ba chóir teideal a bheith ar d’iarracht.
  • Tabharfar duais foriomlán don ghearrscéal/dán is fearr. Níl dul thar chinneadh na moltóirí, agus bronnfaidh siad roinnt duaiseanna freisin ar iarratais a mholtar go hard.
  • Foilseofar iarratais a bhuann duais agus rogha d’iarratais fiúntais ar ár láithreán gréasáin.
  • Glacfar le foirm iarratais ar a bhfuil ‘Cumhdach Creasa Mhaigh Locha’ scríofa go soiléir, go dtí an Spriocdháta 31 Márta 2009.

Foirm Iarratais do Chomórtas Scríbhneoireachta Mhaigh Locha Adult - Moylough writing competition form.pdf (0.11 MB, Adobe PDF) 

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo