Déanann an taispeántas seo doiciméadú ar lonnaíocht dhaonna in Éirinn ó uirlisí cloiche na chéad fhiagaithe cnuasaitheoirí thart ar 7000 RCh go dtí airm chré-umha na Cré-Umhaoise Luaithe thart ar 500 RCh. Soláthraíonn Tuama Pasáiste athchruthaithe cúlra do na huirlisí, don chriadóireacht agus do réada pearsanta na bhfeirmeoirí Neoiliteacha, lena n-áirítear ceann máis bhreochloiche maisithe ó Chnóbha, Co. na Mí.

Tá doiciméadú déanta ar an mbealach a tugadh miotalóireacht isteach thart ar 2500 RCh agus ar a forbairt. Tá miodóga agus tuanna copair, sciatha, coirí agus adharca cré-umha teilgthe (na huirlisí ceoil is luaithe atá ar eolas) ar taispeáint. Tá seodra déanta d’ómra, de ghloine agus de chloch sa taispeántas chomh maith, mar aon le samplaí adhmaid de sciatha, rothaí agus de choirí. Tá bád lomáin, atá 4,500 bliain d’aois, ón Lorgain, Co. na Gaillimhe ar taispeáint in áit fheiceálach - ceann de na soithí ba mhó den chineál sin a aimsíodh in Éirinn.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo