Filleadh ar Thír na nÓg:

Saothair ón ealaíon tíre le Seán Ó Séadhacháin (1901-1991)

Saothair ón ealaíon tíre le Seán Ó Séadhacháin

Is ealaíon insroichte í an ealaíon tíre go smior. Saor ó thraidisiúin agus ó choinbhinsiúin an ranga ealaíne, is féidir leis scóip mhór a thabhairt don chur in iúl pearsanta agus pobail. Tá cur amach uirthi chomh maith mar, 'ealaíon choimhthíoch', mar 'ealaíon phrimitíbheach’ nó fiú mar 'ealaíon shaonta’ agus áit urramach bainte amach aici i ngailearaithe nua-ealaíne.

Tá taispeántas nua in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe de phictiúir ar shaol na tuaithe le Seán Ó Séadhacháin (1901-1991). Thóg Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe na pictiúir seo isteach sa bhliain 2011, mar go dtugann siad léargas ar leith ar go leor de na cleachtais feirme agus tuaithe atá ar taispeáint i Músaem Shaol na Tuaithe.

Saothair ón ealaíon tíre le Seán Ó Séadhacháin

D’fhás Seán Ó Séadhacháin suas in iarthar Luimnigh agus chaith sé tamall ag obair mar oibrí feirme i nGaeltacht Chiarraí chun feabhas a chur ar a chuid Gaeilge. Chuaigh sé ar imirce go Stáit Aontaithe Mheiriceá sa bhliain 1927 díreach roimh Cúlú Mór Eacnamaíochta 1929. D’oibrigh sé don chuid is mó dá shaol mar chógaiseoir.

Thosaigh sé ag péintéireacht go mall ina shaol-ré féin agus bhain sé a stíl féin amach. Is é an tréith is láidre atá ag Seán Ó Séadhacháin ná cur in iúl daoine agus radharcanna íocónacha as tuath na hÉireann.

Saothair ón ealaíon tíre le Seán Ó Séadhacháin

Tá ton dorcha ag baint leis an bpailéad dathanna a chuireann an portach, an ithir féin agus taobh istigh na dtithe réamh-leictreacha in iúl go cumhachtach. Seasann daone aonair amach, ach don chuid is mó is aircitíopaí de chuid an phobail iad, ó óige atá caillte anois ag imirceach Éireannach. Léirítear uirlisí agus déantáin go minic le cruinneas. Is léiriú ealaíne tíre a bheag nó a mhór ar 'chanónacha' móra shaol traidisiúnta na hÉireann an bailiúchán ar fad -- ach ar bhealach tarraingteach agus neamhchoinbhinsiúnach

Tá fráma gach pictiúir daite ag an ealaíontóir agus cruth ar leith curtha aige orthu. Bronnann sé seo drámatúlacht seit stáitse ar na trí radharc is fiche.

Saothair ón ealaíon tíre le Seán Ó Séadhacháin

Tá na pictiúir á dtaispeáint i staid neamh-chaomhnaithe. Taitneoidh siad le daoine gur suim leo stair na hÉireann agus an ealaíon tíre nó 'choimhthíoch' trí chéile. Tugann na pictiúir léargas breá ar an ealaíon mar mheán don chur in iúl pearsanta, rud éigin speisialta a dhéanamh ón ngnáth-rud laethúil mar dhea.

Beidh an taispeántas ar siúl go dtí deireadh mhí na Nollag 2012, agus cead isteach saor in aisce.

Uaireanta oscailte an taispeántais:

Dé Máirt go Satharn 10:00-17:00; Dé Domhnaigh 14.00-17:00;

Dúnta Dé Luain.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo