Tá dearcadh coitianta ann go raibh an saol tuaithe in Éirinn simplí agus rómánsúil. Ní mar sin a bhí i ndáiríre. Bhí an saol crua agus bhí grinn-eolas ar an tírdhreach agus ar an timpeallacht; ar cheardaíocht, scil agus intleachtacht ag teastáil chun maireachtáil. Is beag athrú a tháinig ar an modh maireachtála seo thar na céadta bliain agus tá leanúnachas an chineáil saoil seo le feiceáil sna cosúlachtaí idir réada a rinneadh le déanaí agus iad siúd a rinneadh fadó riamh. Cuireann an taispeántas seo béim ar an tábhacht a bhaineann le Saol na Tuaithe, a dhéileálann le réada, na scileanna a theastaigh chun iad a tháirgeadh agus an áit a bhí acu i saol na ndaoine; agus Béaloideas, a dhéileálann le scéalta, miotais agus creidimh thraidisiúnta taobh amuigh de chreideamh foirmiúil.

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Leibhéal 0, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo