Saighdiúirí agus Taoisigh

Na Gaeil i gCogadh sa Bhaile agus Thar Lear ó 1550

"For in far foreign fields from Dunkirk to Belgrade, lie the soldiers and chiefs of the Irish Brigade."

Thomas Davis

Léiríonn na línte seo an méid a bhí i ndán do na Géanna Fiáine, fir a d’fhág Éire chun a saoirse a lorg thar lear. Is amhlaidh go raibh a lán briogáidí Éireannacha, ag troid ar fud an domhain in airm dhifriúla. Sa bhaile in Éirinn tá idir chogadh agus shíocháin feicthe againn, mar aon le sochtadh agus neamhspleáchas, coimhlint agus suaimhneas. 

Féachann an taispeántas seo ar an stair mhíleata in Éirinn, agus úsáideann sé déantáin bhunaidh, litreacha, macasamhla agus nithe idirghníomhacha chun léiriú a thabhairt ar an mbealach a chuaigh saol na saighdiúirí agus na cogaíochta i gcion ar shaol mhuintir na hÉireann. Déantar iniúchadh ar thrí phríomhthéama ó dhearcadh an ghnáthshaighdiúra Éireannaigh agus an ghnáthshibhialtaigh le linn an chogaidh agus na coimhlinte anseo in Éirinn: Saighdiúirí Éireannacha sa bhaile; saighdiúirí Éireannacha thar lear; agus saighdiúirí Éireannacha sa 20ú haois. Féachann an taispeántas ar ghnéithe eacnamaíocha agus sóisialta an chogaidh: cén fáth a dtéann saighdiúirí isteach san arm; mná agus teaghlaigh le linn an chogaidh; agus taithí phearsanta na saighdiúirí ar chogadh agus ar choimhlint.

Fuarthas an bailiúchán fairsing de dhéantáin mhíleata, iasachtaí agus tabhartais ó mhúsaeim ar fud an domhain. Tá sé ar taispeáint go buan in ocht ngailearaí, ag clúdach 1,700 méadar cearnach i nDún Uí Choileáin.

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, 1 Urlár, an Bloc Thuaidh agus an foirgneamh nua sa rannóg Thoir Thuaidh.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo