Suigh Síos

Tá síneadh curtha le taispeántas spreagúil dar teideal ‘Suigh Síos’ ina bhfuil saothar 27 scoláire ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo i Leitir Fraic, ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ba scoláirí de chuid an chúrsa Déantúsaíochta agus Dearadh Troscáin ar champas Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo i Leitir FraicLinks to external website a rinne na binsí agus na cathaoireacha in 2006 / 2007. D’oibrigh na scoláirí ó choimre a d’fhorbair foireann GMIT ag Leitir Fraic agus Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe chun suíochánra a bheadh feiliúnach don phobal a thugann cuairt ar ghailearaithe na dtaispeántas a dhearadh.

Tá na píosaí aonair spreagtha ag go leor foinsí éagsúla: foirgneamh taispeántais chomhaimseartha atá deartha ag Oifig na nOibreacha Poiblí, Teach Pháirc Thurlaigh Gotach Victeoiriach le Thomas Newenham Deane, ábhar agus téamaí Bhailiúchán Náisiúnta Saol na Tuaithe agus píosaí aonair de throscán dúchasach atá ar taispeántas.

Tá go leor de shuíochánra an ghailearaí déanta as dair dhonn a cheannaigh an tArd-Mhúsaem ó fhoinse inathnuaite. Tá súil ag an Ard-Mhúsaem, tríd an tionscadal seo, úsáid adhmaid dheimhnithe ó fhoraoiseacha a chleachtaíonn bainistíocht foraoise inbhuanaithe a chur chun cinn.

Is féidir leat íomhánna den suíochánra a fheiceáil i nGailearaí na nGrianghraf . 
Suigh Síos - Buaiteoirí Chomórtas na gCuairteoirí

Tá áthas ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe buaiteoirí comórtais a bhí againn le déanaí a bhain le Suigh Síos a fhógairt! Taispeántas de Shuíochánra do Ghailearaí.

Dearadh Gréasáin le Arekibo