Éirí Amach na Cásca: Tuiscint ar 1916

Féachann an taispeántas nua seo ar na deich mbliana corraigh idir 1913 agus 1923, ó Frithdhúnadh Bhaile Átha Cliath, go dtí Éirí Amach na Cásca agus deireadh an Chogaidh Cathartha.

Déantar iniúchadh ar chúlra sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha an Éirí Amach, ag díriú ar an ngné pholaitiúil agus ar na daoine a bhí i gceist. Déanann an taispeántas seo cur síos ar phríomhimeachtaí Sheachtain na Cásca, ag léiriú suíomh na ngarastún agus ag cuimsiú sonraí beathaisnéiseacha na gceannairí. Tá bunchóip d’Fhorógra na Poblachta, mar a léigh Pádraig Mac Piarais é lasmuigh d’Ard-Oifig an Phoist ar Luan Cásca, in áit lárnach sa taispeántas.

Pléitear an t-athrú a tháinig ar thuairim an phobail tráth ar tosaíodh ag tacú leis an Éirí Amach, i ndiaidh do 16 de na ceannairí a bheith curtha chun báis. Díreach i ndiaidh an Éirí Amach, imtheorannaíodh na mílte ceannairceach i bpríosúin éagsúla, agus tá samplaí de na saothair ealaíne náisiúnaíocha a rinne na príosúnaigh seo ar taispeáint. Pléitear Cogadh na Saoirse (1919 - 1921), a raibh an Conradh Angla-Éireannach ina bhuaicphointe de, agus an Cogadh Cathartha (1922 - 1923), chomh maith.

 Tá deis uathúil ann freisin an lámhscríbhinn álainn dathmhaisithe Leabhar na hAiséirghe (Book of Resurrection) a fheiceáil, arna chruthú ag an ealaíontóir-scríobhaí Art O’Murnaghan idir 1922 agus 1951 le comóradh a dhéanamh orthu siúd a fuair bás sa troid ar son neamhspleáchais, agus chun ‘spiorad athéiríoch an náisiúin’ a cheiliúradh.

Suíomh: Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo