Domhain Faoi Uisce - Dúnta i gcomhair Athchóirithe

Tá an rogha is leithne de chruthanna coirp agus modhanna beatha le feiceáil ar an urlár ar bharr an mhúsaeim i measc na ngrúpaí d'ainmhithe inveirteabracha. Is ainmhithe muirí iad cuid mhaith díobh seo nó is gaolta leo iad a mhaireann ar an talamh. Léiríonn siad an éagsúlacht is mó in aigéin an domhain. Is ainmhithe le siméadracht faoi chúig iad eicínideirmeacha, agus is í an chrosóg mhara an sampla is soiléire de sin. Is baill den ghrúpa seo iad na súmairí cladaigh Psolus phantapus cé nach bhfuil sé chomh soiléir cén fáth. Maireann siad ar ghrinneall na farraige agus is féidir leo a n-orgánacha inmheánacha a spré amach má ionsaíonn creachadóir iad. Coinnítear an creachadóir teanntaithe sa phraiseach glae fad a bhogann an súmaire cladaigh amach uaidh.
An cuán peann slinne Heterocentrotus mammillatus, Oileáin Ghilbeirt

Tá cásáil chrua lasmuigh ar na cuáin mhara agus úsáideann siad a ndealga chun creachadóirí a choinneáil uathu. Is ceann de na samplaí is áille é an cuán mara peann slinne Heterocentrotus mammillatus ó Oileáin Ghilbeirt san Aigéan Ciúin.

Faightear sliogéisc i rogha iontach cruthanna agus méideanna, a bhaineann lena modhanna beatha den chuid is mó. Tá an bhithéagsúlacht seo eagraithe i dtrí phríomhghrúpa laistigh de na moilisc – gastrapóid, débhlaoscaigh agus ceifileapóid. Tugtar gastrapóid ar mhoilisc a bhfuil sliogáin chorntha orthu, téarma a chlúdaíonn seilidí agus bairnigh, a bhfuil sliogáin shimplí orthu, agus fiú an sluga nach bhfuil sliogán ar bith air. Gearradh an tríotón dearg Astrálach Charonia lampas a fheictear anseo le struchtúr bíseach inmheánach an ghastrapóid tipiciúil a léiriú. Bhí an-tóir ar shliogáin clogad impire ón speiceas Cassis madagascariensis ó na hIndiacha Thiar i measc oibreoirí caimeo Iodálacha a shnoigh cineálacha intaglio fíneálta, a sheasann amach ar shraitheanna daite an tsliogáin.

Samhail ghloine Blaschka den ochtapas bánbhallach Octopus macropus

Tá dhá leath sa sliogán ag débhlaoscaigh agus áirítear ruacain agus diúilicíní orthu. Sna huiscí trópaiceacha tá raidhse iontach de dhébhlaoscaigh daite lena n-áirítear oisre deilgneach an Aigéin Chiúin Spondylus princeps ar chósta thiar Mheiriceá. Greamaíonn cleiteog an tsíoda Pinna nobilis a shliogán de ghrinneall na farraige le snáth fíochán láidir ar a dtugtar biseas. Ba nós é san Iodáil sa naoú haois déag lámhainní a dhéanamh den snáth órdaite seo.

Is moilisc iad ceifileapóid, cé nach mbíonn sliogán ar mhórán de na speicis bheo seachas an nátalas. Ar na sinsir atá acu áirítear na hamóinítí cáiliúla a phlódaigh na farraigí nuair a bhí na dineasáir i réim. Is ainmhithe éirimiúla iad na ceifileapóid atá ann inniu agus áirítear orthu sin an t-ochtapas bánbhallach Polypus macropus, a bhfuil samhail de anseo i ngloine ildaite. Cosúil le hochtapais eile is féidir leo a mbealach a dhéanamh trí lúbra saotharlainne agus is féidir leo an corp a bhrú tríd an mbearna is cúinge. Ligeann sé seo dóibh éalú ó chreachadóirí agus dul ag tóraíocht a gcreach féin, a mhiotaíonn siad le gob adharcach.


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo