Ráiteas Inrochtaineachta

Ráiteas Inrochtaineachta

Tá gach leathanach ar an suíomh seo faofa ag WCAG (Treoirlínte Inrochtaineachta maidir le hÁbhar Gréasáin), agus cloíonn siad le treoirlínte tosaíochta 1 agus 2 de Threoirlínte Inrochtaineachta maidir le hÁbhar Gréasáin Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C).

Tá go leor gnéithe ar an suíomh seo chun cuidiú le húsáideoirí faoi mhíchumas nascleanúint a dhéanamh go héasca. Ina measc seo tá naisc speisialta chun cur ar chumas úsáideoirí dul thar barraí nascleanúna go dtí an chéad mhír eile. Déantar cur síos ar na gnéithe seo thíos.

Tá an láithreán gréasáin seo deartha chun a bheith chomh hinrochtana agus is féidir. Ní úsáidtear frámaí, ní úsáidtear táblaí ach amháin chun sonraí a chur i dtáblaí agus ní úsáidtear ach líon beag íomhánna agus bíonn cur síos orthu i gcónaí i dtéacs.

Comhlíonadh Caighdeán

Tá an suíomh seo faofa ag WCAG AA, rud a chiallaíonn go gcloíonn sé le treoirlínte tosaíochta 1 agus 2 de Threoirlínte Inrochtaineachta maidir le hÁbhar Gréasáin Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C).
Úsáideann an suíomh uasmharcáil séimeantach struchtúrach nuair is féidir. Mar shampla, úsáideann leathanaigh ábhair inmheánacha H1 do gach ceannteideal barr-leibhéil agus uasmharcáil liosta do nascleanúint inmheánach nuair is féidir. Is fearr uasmharcáil liosta fíor a úsáid. De bhrí go bhfuil amharcláithreoireacht sna dearbhuithe CSS, ní dhéantar tranglam den leathanach, mar sin léann JAWS agus Home Page Reader do liosta díreach mar liosta.

NB: Cuireadh stampa ama ar bhailíochtú comhlíonta XHTML, CSS agus AA ar an suíomh seo, agus iad bailí amhail an 20/05/2008. Mar sin féin, mar gheall ar chomh dinimiciúil leis an suíomh is furasta an bailíochtú seo a bhriseadh agus a chur as a riocht. Má thug tú faoi deara aon ghné den suíomh seo a bhféadfadh a bhailíochtú a bheith bailithe i léig thar an dáta seo, inis dúinn faoi le do thoil. Go raibh maith agat.

Gnéithe Ginearálta maidir leis an Suíomh

Ar aghaidh chuig ábhar.

Léann úsáideoirí urlabhra agus braille an leathanach ó thús go deireadh de ghnáth. Ar formhór na suíomhanna, ciallaíonn sé sin go gcloisfidh siad liosta fada d’eolas arís is arís eile sula sroicheann siad an príomh-ábhar ar aon leathanach. Ar an láithreán gréasáin seo, bíonn nasc roimh an mbarra nascleanúna i gcónaí (ní féidir le húsáideoirí le hamharc é a fheiceáil) dar teideal “Léim chuig Ábhar.” Roghnaigh an nasc seo chun léim chuig an bpríomh-ábhar ar an leathanach.

Ag úsáid an eochair Táb chun léim idir naisc

Is féidir leat an eochair táb ar do mhéarchlár a úsáid chun léim ó nasc amháin go dtí nasc eile. Tá ord loighciúil ar gach barra nascleanúna ar an suíomh seo chun é seo a dhéanamh.

formáid PDF (.pdf) nó formáid Adobe Acrobat

Tá roinnt den eolas ar an láithreán gréasáin seo ar fáil i bhformáid PDF chun é a léamh agus a phriontáil as líne níos éasca. Níl an fhormáid seo (ach amháin i gcás an leagain is déanaí, leagan 5) inrochtana d’úsáideoirí faoi mhíchumas.

Cló/Méideanna Téacs

Tá stílbhileoga in úsáid ag an suíomh a thugann deis duit clónna a athmhéidiú go solúbtha chun freastal ar riachtanais úsáideoirí. Má mheasann tú go bhfuil méideanna cló róbheag díreach méadaigh an méid cló réamhshocraithe i do bhogearra don bhrabhsálaí gréasáin (mar shampla, in Internet Explorer is féidir méideanna cló a athrú sa Roghchlár Amhairc faoi ‘Méid Téacs’ (Text Size). D’fhéadfadh sé nach n-oibreodh an ghné seo i gceart i ngach brabhsálaí gréasáin.

Áiseanna Nascleanúna

Tá nascleanúint barr-leibhéil le feiceáil i gcónaí.
Tá nasc comhthéacsúil (breadcrumb link) ag barr gach leathanaigh chun cuidiú leis an nascleanúint.
Tá bosca cuardaigh ar an leathanach baile agus ar gach leathanach inmheánach.
Íomhánna

Tá tréithe tuairisciúla ALT i ngach íomhá ábhair a úsáidtear ar an leathanach baile agus aon áit eile.
Tá tréithe neamhnitheacha ALT i ngrafaicí atá go hiomlán maisitheach.
Amharc-Dhearadh

Úsáideann an suíomh seo stílbhileoga cascáideacha le haghaidh leagan amach amhairc agus tá an cur i láthair ar fad scartha go hiomlán ón ábhar seachas na táblaí leagan amach.
Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála le stílbhileoga in aon chor, is féidir fós ábhar gach leathanaigh a léamh.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo