Fáilte...

… go príomhfhoras cultúrtha na hÉireann, áit a bhfuil na bailiúcháin is breátha ar domhan d’oidhreacht ábharach na hÉireann, agus de chultúr agus stair an dúlra. Má tá tú ar líne nó ar cuairt ar an Músaem féin, tá súil againn go mbainfidh tú sult as do chuairt agus go dtabharfaidh sí spreagadh duit. Táimid ag tnúth le do chuairt.

Níl aon táille iontrála don Mhúsaem

x

Caomhnú ag an Músaem

Faigh amach faoin Roinn Caomhnaithe

x

Ionad ar Cíos

Spásanna Músaeim ar fáil d’imeachtaí
corparáideacha

x

Siopa Ar Líne

Brabhsáil chun cuimhneachán a fháil ó
do chuairt
Archaeology
Archaeology

Seandálaíocht

Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Decorative Arts and History
Decorative Arts and History

Na hEalaíona Maisiúla agus Stair

Dún Uí Choileáin
Sráid na Binne Boirbe
Baile Átha Cliath 7

Country Life
Country Life

Saol na Tuaithe

Páirc Thurlaigh
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

Natural History
Natural History

Stair an Dúlra

Sráid Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2

Address box bottom curves
Dearadh Gréasáin le Arekibo