Maidir leis an Stiúrthóir

Ceapadh Raghnall Ó Floinn ina Stiúrthóir sa bhliain 2013. Chuaigh sé isteach sa Mhúsaem sa bhliain 1976 mar Choimeádaí Cúnta i Rannán na Sean-Iarsmaí Éireannacha. Ceapadh é ina Cheannasaí Bailiúchán sa bhliain 2003. Post bainistíochta sinsearaí ab ea é sin a leag freagracht air as cúram agus forbairt bhailiúcháin an Mhúsaeim sna réimsí ar fad – stair an dúlra, saoltíre, na healaíona maisiúla agus an stair agus na sean-iarsmaí, i dteannta caomhnú agus doiciméadú na mbailiúchán agus cúrsaí taighde. Tá cáil ar bhailiúcháin an Mhúsaeim ar fud an domhain.

Ba é Raghnall an chéad cheapachán sa phost sin agus ina cháil mar Cheannasaí Bailiúchán cheap sé beartais agus nósanna imeachta ar fud an mhúsaeim maidir le gach gné de chúram na mbailiúchán.

Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, is ea Raghnall agus Máistreacht aige sa tSeandálaíocht Cheilteach. Toghadh ina Chomhalta é de Chumann Ársaitheoirí Londan sa bhliain 1996 agus ina chomhalta d'Acadamh Ríoga na hÉireann sa bhliain 2005. Le deireanas toghadh é ina Leas-Chathaoirleach ar Chumann na Seandálaíochta Meánaoisí, Londain.

Comhalta is ea é, leis, de Chlár-Ghrúpa Comhairleach um Chaighdeáin de chuid na Comhairle Oidhreachta agus den bhord comhairleach i dtaca le hImleabhar 1 de thionscadal Acadamh Ríoga na hÉireann, Art & Architecture of Ireland.

Ar thréimhse na meánaoise is mó a dhéanann sé taighde, ag díriú go háirithe ar chumhdaigh agus ar chultas na gcumhdach; ar mhiotalóireacht mhaisithe; ar sheandálaíocht na Luath-Eaglaise Éireannaí sa mheánaois, ar ársaitheoirí agus ar stair bailiúchán.

Tá léachtaí tugtha aige i gcéin agus i gcóngar agus an iliomad páipéar scríofa aige. Comheagarthóir ar leabhair éagsúla ab ea é, lena n-áirítear Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age (1998) agus Treasures of the National Museum ofIreland – Irish Antiquities (2002). Meastar go bhfoilseofar monaghraf, a ndearna sé comheagarthóireacht air, dar teideal Viking Graves and Grave-Goods in Ireland níos déanaí i mbliana mar chuid den Dublin Excavations Series de chuid an Mhúsaeim

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo