An Bord & Stiúrthóir

Bunaíodh Ard-Mhúsaem na hÉireann mar chomhlacht neamhspleách
ar 3 Bealtaine 2005 faoi fhorálacha an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997 le Bord agus Stiúrthóir (Príomhfheidhmeannach).

An Bord

Cuimsíonn an Bord cathaoirleach agus 14 ghnáthbhall.
Is iad príomhfheidhmeanna an Bhoird ná:

Bailiúchán réada oidhreachta an mhúsaeim a chothabháil, a bhainistiú, a rialú, a chosaint, a chaomhnú, a thaifeadadh agus a mhéadú chun tairbhe an phobail agus eolas ar shaol na ndaoine in Éirinn, ar stair an dúlra in Éirinn agus ar chaidrimh idir Éire agus tíortha eile sa chomhthéacs sin, a mhéadú agus a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den Stát.

An Stiúrthóir

Is iad feidhmeanna an Stiúrthóra ná:

Cúrsaí riaracháin agus gnó an Mhúsaeim a bhainistiú agus a rialú go ginearálta agus feidhmeanna eile a chomhlíonadh de réir mar a chinneann Bord an Mhúsaeim iad.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo