Tuilleadh Léitheoireachta

Bantry White, H., 1911, 'History of Science and Art Institutions, Dublin’ Museum Bulletin of the National Museum of Science and Art, 1 (4): 7-34, pls. 5-11

Bantry White, H., 1912, History of Science and Art Institutions, Baile Átha Cliath. An dara alt. Museum Bulletin of the National Museum of Science and Art, 2 (3): 41-44, pls. 6-10

Berry, H. F., 1915, A history of the Royal Dublin Society, Longmans, Londain

Bodkin, T., 1949, Report on the arts in Ireland, Oifig an tSoláthair, Baile Átha Cliath

Dunlevy, M., 2002, Dublin Barracks: A brief history of Collins Barracks, Dublin, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Baile Átha Cliath

Ireland, A., 1997, An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, Museum Ireland 7: 42-55

Jarrell, R. A., 1983, The Department of Science and Art and the control of Irish science in the nineteenth century. Irish Historical Studies, 23 (92): 330-347

MacLochlainn, A., O'Riordan, C. E. agus Wallace, P. F., 1977, Science and Art 1877-1977, Ard-Mhúsaem na hÉireann

Meenan, J. agus Clarke, D. (eagarthóirí), 1981, RDS the Royal Dublin Society 1731-1981. Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath

Monaghan, N. T., 1992, Geology in the National Museum of Ireland. Geological Curator 5: 275-282

Monaghan, N. T., 2000. ‘The National Museum of Ireland.’ I Buttimer, N., Rynne, C. agus Guerin, H. (eagarthóirí) The heritage of Ireland. The Collins Press, Corcaigh: 404-412

O'Brien, D., Adams, J. M., McNeill, C. agus Bodkin, T., 1927, Tuarascáil an Choiste Fiosrúcháin maidir le hOibriú Ard-Mhúsaem na hÉireann, Tuarascáil Neamhfhoilsithe, an Aireacht Oideachais, Baile Átha Cliath

Ó Raifeartaigh, T. (eagarthóir), 1985, The Royal Irish Academy: a bicentennial history 1785-1985, Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath

O'Riordan, C. E., 1983, The Natural History Museum, Dublin, Oifig an tSoláthair, Baile Átha Cliath

Wallace, P. F. 2002. The museum: origins, collections and buildings. I Wallace, P. F. agus Ó Floinn, R. (eag.) Treasures of the National Museum of Ireland: Irish Antiquities. Gill and Macmillan, Baile Átha Cliath: 1 - 44


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo