An Leabharlann

Bailíonn an Leabharlann na foinsí bibleagrafaíocha a bhíonn ag teastáil ó fhoireann an Mhúsaeim ag a cheithre shuíomh agus déanann sí iad a bhainistiú agus a chur ar fáil dóibh. I measc an stoic tá sainleabhair agus sainirisí maidir le seandálaíocht, stair, na healaíona maisiúla, saol na tuaithe agus stair an dúlra. Clúdaíonn an bailiúchán réimsí ábhair bainteacha chomh maith ar nós ailtireacht, beathaisnéis, caomhnú agus músaemeolaíocht.

Faoi láthair íocann an Leabharlann síntiús le 200 teideal irise agus tá breis agus 75,000 leabhar aici. Forbraíonn agus coinníonn an Leabharlann Córas Bainistíochta Leabharlainne chomh maith, a thugann rochtain ar thaifid chatalóige le haghaidh ábhar leabharlainne.

Níl an Leabharlann ar oscailt don phobal. Freastalaítear ar riachtanais taighde ar leith uaireanta áfach, ach ar iarratas agus trí choinne amháin.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo