Maidir leis an Láithreán Gréasáin

Fáilte


Is féidir an láithreán gréasáin seo a úsáid chun:

  • Cuairt a phleanáil
  • Imeachtaí atá ag teacht aníos a sheiceáil agus fiosrúchán faoi áirithintí grúpa a dhéanamh
  • Léamh faoi thaispeántais reatha agus cinn atá ag teacht aníos
  • Fáil amach faoi stair na bhfoirgneamh agus na mbailiúchán Músaeim

Nascleanúint


Úsáid na táib ag barr an leathanaigh agus an barra roghchláir ar chlé chun bogadh idir rannóga difriúla sa láithreán gréasáin. Is féidir feiceáil i gcónaí cá bhfuil tú maidir leis an leathanach baile ón rian grabhrógach faoi na táib.

Bíonn an bosca cuardaigh ar fáil ag barr an leathanaigh i gcónaí ionas gur féidir taispeántas, bailiúchán, déantán nó alt áirithe a chuardach.

Déantar na táib a roinnt idir na cheithre shuíomh, agus faoi bhun gach ceann gheobhaidh tú eolas maidir leis an suíomh áirithe sin - idir stair an fhoirgnimh féin agus taispeántais agus bailiúcháin atá lonnaithe ann. Chomh maith le rannóga an tsuímh, is féidir leat léamh faoi Bhailiúcháin, lena n-áirítear na ranna Caomhnaithe agus Cláraithe, na seirbhísí a thairgeann an roinn Oideachais & For-Rochtana do ghrúpaí agus seiceáil na himeachtaí atá ag teacht aníos sa réimse Imeachtaí ag baint leasa as an bhFéilire Imeachtaí ar líne.
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo