Oideachas aosach

Is féidir léachtaí ar bhailiúchán Stair an Dúlra agus ar chaomhnú agus ar dhíothú a sholáthar d’fhoghlaimeoirí ar feadh an tsaoil.

Léachtaí

Bailiúchán Stair an Dúlra

Is ionann an léiriú closamhairc seo agus turas ginearálta ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra. Taispeánann sé na heiseamail chéanna go léir mar íomhánna digiteacha, agus tugann sé léargas ar roinnt coincheapa mar bithéagsúlacht, tacsanomaíocht, iompar ainmhithe, caomhnú, díothú mar aon le cúlra an Mhúsaeim féin.


Oiriúnacht: Scoláirí oideachais ar feadh an tsaoil
Fad: 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair

Caomhnú agus Díothú

Cén fáth go bhfuil roinnt ainmhithe i mbaol? Cad a chiallaíonn díothú i ndáiríre? Taispeánann an léiriú closamhairc ainmhithe nach féidir a fháil ach in áit amháin: i músaem. Faigh tuilleadh amach faoi chaomhnú in Éirinn. Baineann an cur i láthair úsáid as íomhánna d’eiseamail sa Mhúsaem chun cúiseanna an díothaithe a mhíniú, agus chun míniú a thabhairt ar an gcúis go bhfuil eolaíocht an chaomhnaithe ríthábhachtach chun bithéagsúlacht a choinneáil.

Oiriúnacht: Scoláirí san oideachas ar feadh an tsaoil
Fad: 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair

**D’fhéadfaí cur i láthair closamhairc ar ábhair zó-eolaíochta eile a chruthú, má fhaightear réamhfhógra in am maidir leis na hiarratais go léir.


Líníocht d’ábhar neamhbheo

Is féidir le scoláirí ealaíne úsáid a bhaint as bailiúchán láimhseála an Mhúsaeim d’eiseamail ainmhithe lena gcuid scileanna líníochta neamhbheo a fheabhsú. Is féidir linn freastal ar ghrúpa beag scoláirí inár suíomh nua in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht, áit ar féidir linn eiseamail ainmhithe a chur ar fáil agus áit chiúin chun sceitseáil a dhéanamh. Caithfear é seo a chur in áirithe roimh ré agus braitheann sé ar é a bheith ar fáil.

Oiriúnacht: Scoláirí ealaíne in oideachas leantach
Fad: 2 uair nó níos lú
Méid an ghrúpa: uasmhéid 20 scoláire

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo