Daoine Fásta

Tabhair faoi deara le do thoil: níl láithreán Stair an Dúlra an Mhúsaeim ar oscailt don phobal faoi láthair.

Beidh na himeachtaí Stair an Dúlra do dhaoine fásta ar siúl in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht ar Shráid Chill Dara anois. Cuirtear fáilte roimh ghrúpaí gníomhacha atá ar scor agus grúpaí sainspéise.

Imeachtaí Poiblí

Cuirtear fáilte roimh gach duine fásta páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí poiblí, atá fógartha ar ár láithreán gréasáin. Ó thráth go chéile, d’fhéadfadh léachtaí nó ceardlanna a bheith sceidealta atá oiriúnach do dhaoine fásta. Tabhair aird ar na moltaí aoise a liostaítear in aice le gach imeacht le do thoil.

Imeachtaí Curtha in Áirithe

Cuirtear fáilte roimh ghrúpaí daoine fásta cosúil le grúpaí gníomhaíocha atá ar scor nó grúpaí sainspéise léacht nó ceardlann a chur in áirithe mar atá liostaithe thíos. Tabhair faoi deara go bhféadfaí cur i láthair closamhairc ar ábhair zó-eolaíochta eile a chruthú, má fhaightear réamhfhógra in am.

Na Bailiúcháin ar Stair an Dúlra

Is ionann an cur i láthair closamhairc seo agus turas ginearálta ar na bailiúcháin ar Stair an Dúlra. Taispeánann sé na hainmhithe céanna go léir mar íomhánna digiteacha, agus tugann sé léargas ar roinnt coincheapa mar bithéagsúlacht, tacsanomaíocht, iompar ainmhithe, caomhnú, díothú mar aon le cúlra stairiúil an Mhúsaeim féin.

Fad: thart ar 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair

Caomhnú agus Díothú

Cén fáth go bhfuil roinnt ainmhithe i mbaol? Cad a chiallaíonn díothú i ndáiríre? Taispeánann an léiriú closamhairc ainmhithe nach féidir a fháil ach in áit amháin: i músaem. Faigh tuilleadh amach faoi chaomhnú in Éirinn. Baineann an léiriú úsáid as íomhánna d’eiseamail sa Mhúsaem chun cúiseanna an díothaithe a mhíniú, agus chun míniú a thabhairt ar an gcúis go bhfuil eolaíocht an chaomhnaithe ríthábhachtach chun bithéagsúlacht a choinneáil.

Fad: thart ar 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo