Cartlanna

Tá breis agus 3,500 bosca páipéar agus breis agus 200,000 íomhá grianghraif i gcartlann an Mhúsaeim. Tá taifid agus líníochtaí, catalóga iarscríbhinne agus liostaí ón 18ú haois agus ón 19ú haois inár gcartlann chomh maith, mar aon le comhaid leanúnacha ó 1877 go dtí an lá atá inniu ann.

Mar chuid den obair a dhéantar chun aire agus cothabháil a dhéanamh ar na cartlanna atá i bhfoirgnimh Ard-Mhúsaem na hÉireann, ina cheithre shuíomh, tá: suirbhéireacht a dhéanamh ar thaifid; moltaí a dhéanamh maidir le stóráil; catalógú; agus caomhnú nó diúscairt taifead. Tugtar faoi obair maidir leis na cartlanna a eagrú agus cur síos a dhéanamh uirthi chomh maith. Ní mór do bhaill den phobal coinne a dhéanamh chun rochtain a fháil ar na cartlanna.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo