Áirithintí

Conas cuairt a chur in áirithe

Más mian leat grúpa daoine a thabhairt chuig an Músaem agus ceardlann nó léacht speisialta a eagrú dóibh le ball den fhoireann Oideachais agus For-rochtana, ní mór duit é a chur in áirithe roimh ré.

Bain úsáid as an bhfoirm thíos chun fiosrúchán a dhéanamh maidir le háirithint. Ní féidir ach le foireann na hOifige Áirithintí áirithintí a dheimhniú, agus eiseoidh siad foirm dheimhnithe i scríbhinn nó i bhfacs nó ríomhphost.

Déan an fhoirm dheimhnithe seo a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil na sonraí go léir i gceart inti. Ba chóir do cheannairí grúpa an fhoirm dheimhnithe a chur faoi bhráid na foirne fáiltithe mar chruthúnas go bhfuil áit curtha in áirithe.

Mura luaitear a mhalairt, tá na himeachtaí eile go léir saor in aisce agus tosaíonn siad ag ionad fáiltithe an Mhúsaeim.

Nuair is gá áirithint a dhéanamh, bain úsáid as an bhfoirm thíos chun fiosrúchán a dhéanamh maidir le háirithint. Ina ionad sin, déan teagmháil leis an rannóg Oideachais agus For-rochtana.

 

Contact Details

Dearadh Gréasáin le Arekibo